Print

Arhitektuur

Arhitektuuri e. ehituskunsti alguseks võib lugeda juba paarkümmend tuhat aastat enne Kristust. Nii nagu on aja jooksul muutunud inimeste vajadused ja väljakutsed on muutunud ka arhitektuur. Kui aastatuhanded tagasi olid arhitektuuri peamisteks väljunditeks ehitised kõrgemate jõudude kummardamiseks, siis tänapäeval on ta orienteeritud peamiselt inimesele endale.
Arhitektuur suudab kujundada ja nähtavaks muuta ruumi ning luua seeläbi identiteete läbi materiaalse, ideoloogilise ja sotsiaalse koe põimimise. Järjest olulisemaks muutub ruumi kvaliteet, mis algab teie koduõuest või trepikojast ja lõpeb maastikuga meie ümber. Arhitektuur on üks olulisemaid inimese elukeskkonna kujundajaid nii kultuurilises kui ka majanduslikus mõttes.