Print

Arhitektuur > Hoone energiamärgis

...on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone või hoone osa tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Sisekliima tagamisega hoone või hoone osa energiamärgis võib põhineda:

  • energiaarvutusel (tavaliselt projekteeritavatel hoonetel).
  • mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel (olemasolevatel hoonetel).

Alates  1. jaanuarist 2009   on inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit, õigus nõuda hoone energiamärgist. Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.


Olemasolevad hooned ja korterid: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või korteritel, mida soovitakse osta või müüa peale 1. jaanuari 2009. Müüja peab energiamärgise ostu-müügitehingu toimumisel üle andma ostjale.

Uued hooned: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel, mille projekteerimist alustatakse 2009. aastal. Sellisel juhul tuleb energiamärgis esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlemisel.

Energiamärgiste väljastamise õiguslikuks aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008 määrus nr 107 "Energiamärgise vorm ja väljastamise kord".