Print

Arhitektuur > Prioriteedid paika

Vajadused ja võimalused

  • Esimese sammuna tuleks eramu soetajal hinnata oma vajadusi ja võimalusi ning paika panna maja olulised näitajad (asukoht,tubade arv,pindala,abiruumide vajadus – kas sama hoone mahus või eraldi hoonena, korruste arv. jne ).Vajaduste ja võimaluste hindamisel tuleb silmas pidada nii maja ehitamise kui ka ekspluatatsiooniga seotud kulusid. Asjakohane oleks peale esimese nägemuse selgumist rääkida pankadega. Kuulata ära nende arvamused ja soovitused ning vajadusel teha mõningasi täpsustusi või korrektuure oma plaanidesse.

Eskiisi koostamine

  • Teise sammuna oleks õige püüda oma vajadustel vastava maja eskiis lasta mõnel arhitektil valmis teha ja küsida soovitus selle kohta, milline oleks sellise maja püstitamiseks sobilik krunt nii ilmakaarte suhtes kui ka teede ja tänavate paiknemiste mõttes.

Krundi leidmine

  • Otsida tuleks selliste arenduste hulgast, kus kommunikatsioonid valmis , teed koos tänavavalgustusega olemas ja liitumised hinnas. Elamukruntide hinnad on hetkel langenud analüütikute arvamuse kohaselt 30...50% võrrelduna buumi aegsete hindadega – on võimalik, et „hinna põhi „ on saavutatud ja suuri vajumisi enam ei tule, kuna hoonestamata kinnistu hoidmisega seotud kulud on suhteliselt madalad  (põhiliselt maa maks) ja arendajad juba suures osas kuludele katte leidnud. Selle sammuga väga viivitada ei maksa, sest muidu võib jääda ehituslepingu sõlmimine turu tõusu algusesse ja ehitushindadest kaduda teatud jagu paindlikkust.

Leidke usaldusväärne ehitusjärelvalve (omaniku järelvalve)

  • Tuleb kasuks kui ta lülitub protsessi projekteerimise käigus, sest varasem kogemus võimaldab ennetada mõtetuid ja viletsaid tehnilisi lahendusi. Tihti on eramuehitajad seisukohal, et ehitaja teeb ise järelvalvet, kuid uskuge see tõekspidamine head tulemit ei pruugi tagada. Leppige kokku järelvalvega mõistlikus teenuse hinnas ja pange tähele, et see kulutus tuleb kuhjaga tagasi muude kulude ja aja  kokkuhoiuna.

Projekteerimine

  • Ajal, mil on ehitusturg langusest toibumas, on arhitektid tööga mõõdukalt koormatud ning tahtmist ja aega iga tööga põhjalikult tegelda jätkub. Tänast olukorda ära kasutades on asjakohane lasta projekti raames lahendada konstruktsiooni- ja kommunikatsioonide osa ning lahti joonistad ehituslikult keerukamad sõlmed. Ehituse maksumuse optimeerimiseks oleks mõistlik lasta kõrvutada erinevate materjalide ja konstruktsiooni lahenduste kasutamise mõju lõpphinnale. Kindlasti tuleks projekteerimisleping sõlmida nii, et leping ei lõppe mitte ehitusloa saamisega, vaid ehituse käigus ette tulevatele ehituslikele ja tehnilistele probleemidele lahenduse leidmisega kindlaks määratud aja jooksul.

Ehitaja leidmine ja ehituslepingu sõlmimine

  • Nagu iga teise suurema ja olulise hinnaga ostu juures on mõistlik võtta pakkumisi erinevatelt teenuse pakkujatelt (vähemalt kolmelt). Pakkumised laske teha sellised, et neid oleks võimalik omavahel võrrelda ja pakkujalt küsida hinna põhjendust. Vaadake koos ehitusjärelvalvega läbi kõik laekunud pakkumised ja vähegi hägused read arutage pakkujaga läbi. Nõnda saab pilt selgemaks ja protsessi lõpuks on lihtne võrrelda võrreldavaid suurusi omavahel. Selgitage välja, kas ehitaja on valmis lepingut sõlmima etappide kaupa tööde tegemiseks. Juhul, kui on , pange see pakkumisse kirja eraldi tingimusena. Fikseerige kindlasti ära  pakkumise kehtimise aeg ja tööde teostamise periood.

Finantseerimine ja ehitamine

  • Suurt laenupakkumiste vohamist muidugi niipea ei tule, aga tingimused on hetkel siiski suhteliselt soodsad. Kuna Teil on käes hea ehituspakkumine, siis nüüd tuleks  vaadata üle finantsasutuste meelsus. Arvestades asjaolu, et pakkumise olete saanud ehitusturu madalseisu hetkel, on see ka parim lähiajal võimalikest pakkumistest.