Print

Arhitektuur > Projekteerimise etapid

  • Eskiisprojekt – nägemus hoonest. Kliendi ja arhitekti koostöös töötatakse välja ruumiprogramm, hoone kuju, kasutatavad materjalid, paiknemine krundil.
  • Eelprojekt – ehitusloa taotlemiseks. Nõuetele vastavalt vormistatud korruste plaanid, vaated, lõige (lõiked), avatäidete spetsifikatsioonid, asendiplaan ning seletuskiri. Ehitusloa taotlemisel tuleb eelprojekt kooskõlastada ja tasuda riigilõiv.
  • Põhiprojekt – eelarve koostamiseks. Sisaldab konstruktsioonide ning avatäidete spetsifikatsioone, materjalide koguseid. Põhiprojekti alusel saab ehitusfirmadest hinnapakkumisi küsida.
  • Tööprojekt – ehitajale ehitamiseks. Koosneb joonistest mis ehitusplatsile kaasa võtta. Joonistel on näidatud kõik konstruktsioonid, vajalikud lõiked ning sõlmed.
  • Lammutusprojekt - koostatakse ühes tööprojekti staadiumis, näidates ära tööde järjekorra, vajadusel ajutise toestamise ja lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused, ka jäätmekäitlus.
  • Inventariseerimine - hoonete inventariseerimine on olemasoleva hoone plaanistamine (korruste plaanid + lõige) ning pindade ja mahtude arvutamine.
  • Energiamärgis- hoone energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone või hoone osa tarbib energiat.