Print

Arhitektuur > Rekonstrueerimise taotlus

Eramajade rekonstrueerimise toetus
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis  23. veebruaril 2012 kooskõlastusringile määruse, mille kohaselt on rekonstrueerimistoetust võimalik taotleda kuni 40% ulatuses.

Eelnõu järgi sõltub toetuse määr eramus saavutatud energiatõhususe klassist. D-klassi energiamärgise korral toetatakse renoveerimist 25 ning C-klassi energiamärgise saavutamisel 40 protsendi ulatuses tööde maksumusest.

Eramute rekonstrueerimistoetuse minimaalne määr on 1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe väikeelamu kohta. Hinnanguliselt saab olemasolevate määrade juures toetada u 300 eramut.

Lisaks eramute energiatõhususe saavutamiseks tehtavale rekonstrueerimisele saab taotleda toetust taastuvenergeetika väikelahenduste kasutusele võtmiseks eramutes, sh päikesekollektori rakendamiseks soojusenergia tootmisel ning tuulegeneraatori või fotoelektrilise paneeli rakendamisel elektrienergia tootmiseks.

Kooskõlastusele saadetud eelnõu raames toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist. Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju, mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas.

Toetustaotluste vastuvõtmine algab hiljemalt märtsi lõpus.

Kooskõlastusringile saadetud määruse eelnõuga saab tutvuda aadressil: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a5ba35aa-acd8-4982-9e69-abe3e4c57273#yPn7PrLc.

KredEx ei kommenteeri toetuse taotlemise täpsemaid tingimusi kuni määruse kinnitamiseni.