Print

Sisekujundus > Sisearhitekti pädevus

 

Sisearhitekti pädevusse kuulub korrektselt vormistatud sisearhitektuurne projekt vastava standardi (EVS 811:2006) kirjelduse järgi. Lisaks visuaalse miljöö loomisele, ruumi kui terviku kujundamisele ning mööbli ja teiste sisekujunduselementide projekteerimisele peab ta teadma ka sisekujunduses kasutatavate materjalide või lahenduste tehnilisi nõudeid ja võimalusi. Samuti on sisearhitekt pädev kaasa rääkima ruumi ehituslikes küsimustes, mistõttu on ta heaks vahelüliks tellija ja ehitaja vahel.