Print

Sisekujundus > Sisearhitekti vajalikkus

 

Ruumi disain hõlmab endas kujunduslahenduse väljatöötamist, mille tulemusena võib ruumi vaadelda kui unikaalset kunstiteost. Peamiseks ülesandeks sisekujundajale on leida professionaalne kooskõla, viies vastavusse ühelt poolt kliendi eelistused ja vajadused ning teiselt poolt funktsionaalsuse ja ergonoomia, mis on oluline saavutamaks ruumi maksimaalset kasutusmugavust. Igale projektile personaalne lähenemine annab suurepärase võimaluse väärtustada kliendi soove ja ideid tema võimaluste piires, kus eesmärgiks on saavutada terviklik, ainulaadne ning ümbritseva keskkonnaga harmoneeruv interjöör.